Η επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή γίνεται μέσω των μονάδων εισόδου και εξόδου του υπολογιστή. Μονάδες εισόδου μπορούν να θεωρηθούν το πληκτρολόγιο, το ποντίκι καθώς και διάφορα συστήματα αναγνώρισης ομιλίας με τα οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα στον υπολογιστή. Μονάδες εξόδου κατά κύριο λόγο αποτελούν η οθόνη του υπολογιστή, ο εκτυπωτής, ένας projector αλλά και τα ηχεία.Στις παρακάτω ενότητες θα παρουσιαστούν διάφορες διεπαφές και συστήματα εισαγωγής δεδομένων.

Πληκτρολόγιο
Ποντίκι
Αναγώριση φωνής