Βιβλία στα Ελληνικά:


book1.jpg
 • Συγγραφέας: Δημοσθένης Ακουμιανάκης
 • Εκδόσεις: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
 • Έτος Έκδοσης: 2006
 • Αριθμός Σελίδων: 544
 • Κωδικός ISBN: 960-209-975-5
3.jpg
 • Συγγραφέας: Cambell Rob
 • Μεταφραστής: Αγγελόπουλος Βασίλης
 • Εκδόσεις: Μακεδονικές Εκδόσεις
 • Έτος Έκδοσης: 1998
 • Αριθμός Σελίδων: 154
 • Κωδικός ISBN: 960-319-097-7
book2.jpg
 • Συγγραφέας: Νικόλαος Αβούρης
 • Εκδόσεις: ΔΙΑΥΛΟΣ
 • Έτος Έκδοσης: 2000
 • Αριθμός Σελίδων: 274
 • Κωδικός ISBN: 960-531-098-8
2.jpg
 • Συγγραφέας: Α. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale
 • Εκδόσεις: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Μ.
 • Έτος Έκδοσης: 2003
 • Αριθμός Σελίδων: 638
 • Κωδικός ISBN: 960-512-385-1
6.jpg
 • Συγγραφέας: Α. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale
 • Εκδόσεις: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ Μ.
 • Έτος Έκδοσης: 2007
 • Αριθμός Σελίδων: 856
 • Κωδικός ISBN: 960-512-503-Χ


Βιβλία Ξένα:


1.jpg
 • Συγγραφέας: Peter, Christian, Beale, Russell
 • Εκδόσεις: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
 • Έτος Έκδοσης: 2008
 • Κωδικός ISBN: 354-085-098-8
8.jpg
 • Συγγραφέας: Bernhard Grainmann, Brendan Alison, Gert Pfurtscheller
 • Εκδόσεις: Sp,,ger
 • Έτος Έκδοσης: 2010
 • Αριθμός Σελίδων: 300
 • Κωδικός ISBN: 364-202-090-9
11.jpg
 • Συγγραφέας: Kikuo Asai
 • Εκδόσεις: InTech
 • Έτος Έκδοσης: 2008
 • Αριθμός Σελίδων: 382
 • Κωδικός ISBN: 978-953-7619-14-5
9.jpg
 • Συγγραφέας: Paul Cairns, Anna L. Cox,
 • Εκδόσεις: Cambridge University Press
 • Έτος Έκδοσης: 2008
 • Αριθμός Σελίδων: 264
 • Κωδικός ISBN: 052-187-012-7
10.jpg
 • Συγγραφέας: Jonathan, Lazar, Jinjuan Heidi, Feng, Harry, Hochheiser
 • Εκδόσεις: John Wiley and Sons Ltd
 • Έτος Έκδοσης: 2009
 • Αριθμός Σελίδων: 446
 • Κωδικός ISBN: 047-072-337-8
13.jpg
 • Συγγραφέας: Jenny Preece
 • Εκδόσεις: Pearson Education (US)
 • Έτος Έκδοσης: 1994
 • Αριθμός Σελίδων: 816
 • Κωδικός ISBN: 020-162-769-8
12.jpg
 • Συγγραφέας: Ιωάννης Παυλίδης
 • Εκδόσεις: InTech
 • Έτος Έκδοσης: 2008
 • Αριθμός Σελίδων: 522
 • Κωδικός ISBN: 978-953-7619-19-0
7.jpg
 • Συγγραφέας: Peter Forbrig, Fabio Paterno, Annelise Mark Pejtersen
 • Εκδόσεις: Springer
 • Έτος Έκδοσης: 2010
 • Αριθμός Σελίδων: 314
 • Κωδικός ISBN: 364-215-230-9
4.jpg
 • Συγγραφέας: Andrew Sears and Julie A. Jacko
 • Εκδόσεις: CRC Press,
 • Έτος Έκδοσης: 2009
 • Αριθμός Σελίδων: 356
15.jpg
 • Συγγραφέας: Α. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale
 • Εκδόσεις: Pearson
 • Έτος Έκδοσης: 2003
 • Αριθμός Σελίδων: 370
 • Κωδικός ISBN: 978-953-7619-19-0
 • http://www.hcibook.com/e3/chapters/